pákaFyzika
tuhé těleso, například tyč, otočné kolem osy kolmé k podélné ose tělesa. Jednoduchý stroj určený ke zvedání či posouvání břemen vynaložením menší síly na delším rameni. Působí-li všechny síly na páce na téže straně od osy páky, nazývá se páka jednozvratná, leží-li osa mezi působišti těchto sil, nazývá se dvojzvratná.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 5. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: sochor, zlaté pravidlo mechaniky.

Reklama: