pájeníNerozbíratelné spojování stejnorodých i nestejnorodých kovů pájkou, která má jiné složení i nižší teplota tání než základní materiál. Spoj vzniká difúzí pájky do ohřátého základního materiálu. K zabránění oxidace roztavené pájky a povrchu pájeného materiálu se používají tavidla pro pájení, která pomáhají současně rozpouštět oxidy a zvyšují zabíhavost pájky. Jsou dva druhy pájení: pájení na měkko a pájení na tvrdo. Při pájení na měkko se kovy spojují pájkou, která taje při teplotách do 500 °C. Pájené spoje se ohřívají ob vykle pájedlem nebo plamenem. Pevnost spojů pájených na měkko je pod statně nižší než pevnost materiálů spojovaných při pájení na tvrdo, kdy se kovy spojují pájkou při teplotách nad 500 °C. Pájené spoje se ohřívají plamenem, v peci, elektrickým odporem. Malé čás ti se ohřívají pájecí lampou.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 7. 2006
Autor: -red-

Reklama: