Paflagonie[Paflagonye] – geografie, historie, starověká země v dnešním severním Turecku. Začátkem 6. století př.n.l. se dostala pod nadvládu Lýdie, po jejím pádu v roce 547 př.n.l. pod nadváladu Persie. Začátkem 3. století př.n.l. část Paflagonie náležela k pontské říši, část byla nezávislá. Roku 5–6 n.l. celá Paflagonie byla spojena s římskou provincií Galatií.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: