pádová rychlostLetectví

Rychlost letu příslušná maximálnímu součiniteli vztlaku letadla při dané konfiguraci a centráži letadla a při dané přípusti pohonných jednotek. Určitým násobkem pádové rychlosti (stanoven předpisem) je dána bezpečná rychlost letu (nejnižší přípustná rychlost letadla), která je rovna nebo větší než minimální rychlost potřebná k bezpečnému řízení letadla. Pokud v praxi letoun sníží rychlost letu pod pádovou rychlost, letoun začne padat. Jde o rychlost letu, kterou má mít ideálně letoun těsně před přistáním, v poloze těsně nad zemí, v nulové výšce.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 4. 2023
Autor: -red-