paděláníSlova, zkratky a rčení

Vyhotovení nepravých peněz, známek, listin nebo jiných věcí, které mají budit zdání, že jsou pravé nebo platné, je trestným činem. Padělatel svým jednáním zpravidla sleduje úmysl způsobit škodu jinému, získat neoprávněný majetkový prospěch či jiné nezákonné výhody, anebo usiluje o zakrytí trestného činu (například padělání veřejné listiny u zpronevěry). Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 1. 2022
Autor: -red-