padací mostZvedací část mostu přes příkop, zejména u středověkých fortifikací. Portál vstupní brány lemovala pravoúhlá vpadlina, do níž padací most ve zvednuté poloze zapadal. Padací most se zvedal buď pomocí lan či řetězů, vedených přes kladky v otvorech ve vpadlině (střední Evropa), nebo pomocí stěžejek (dlouhých rovnoramenných pák), zapadajících do dlouhých štěrbin nad portálem (západní a jižní Evropa). Mechanismus padacího mostu byl často umístěn ve zvláštní kobce pod podlahou průjezdu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 7. 2007
Autor: -red-