pactum de contrahendo[Paktum dé kontrahendó, latina], smlouva o budoucí smlouvě, v níž si účastníci vzájemně slibují, že jeden druhému poskytne určité plnění, avšak teprve na základě další smlouvy, kterou sjednají až po uplynutí určité doby nebo po splnění určité podmínky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 10. 2006
Autor: -red-