pacta sunt servanda[Pakta sunt servanda, latina], smlouvy musí být dodrženy – základní zásada mezinárodního práva, stanovící závaznost mezinárodních smluv, sjednaných mezi státy. Porušení povinností jednou stranou vyvolává odpovědnost tohoto státu. Zásada pacta sunt servanda se uplatňuje i v občanském a hospodářském právu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: