pacht[Němčina], právní vztah obdobný nájmu, typický zejména pro zemědělství. Při pachtu se půda přenechává na čas za úplatu (pachtovné, nájemné) k braní užitků. Ve formě pachtovného dostává vlastník půdy pozemkovou rentu. Pacht podílný – vlastník půdy dostává od pachtýře část, zpravidla polovinu úrody z propachtovaného pozemku místo pachtovného v penězích.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 9. 2005
Autor: -red-

Reklama: