PGenetika
Genetika, symbol užívaný pro označení rodičovské (parentální) generace jedinců při křížení. Z hlediska genetické analýzy se jako P-generace označují vždy homozygotní rodičovští jedinci, kteří se navzájem liší alelami odpovídajících genů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 8. 2006
Autor: -red-