p. Chr. (n.)[Latinsky post Christum (natum)], po narození Kristově, dřívější zkratka užívaná při udávání letopočtu (nyní n.l. – našeho letopočtu).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 11. 2006
Autor: -red-