ozubený hřebenČást čelního ozubeného kola o nekonečném pniměru. Používá se pro převod otáčivého pohybu pastorku na posuvný pohyb hřebenu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 9. 2000
Autor: -red-