označení původuOznačení výrobků zeměpisným názvem místa (oblasti, země), odkud pochází výrobek. Ochrana označení původu vzniká jeho zápisem do rejstříku označení původu u Úřadu pro vynálezy a objevy, popřípadě u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 7. 2006
Autor: -red-

Reklama: