oživeníFáze hospodářského cyklu, která následuje po fázi deprese. Na základě stále se zrychlující obnovy fixního kapitálu se začíná rozšiřovat výroba, dochází k intenzívní akumulaci ve výrobě výrobních prostředků, rostoucí zaměstnanost podněcuje poptávku po spotřebních předmětech. Společenská výroba tak všestranně roste, ceny stoupají a zvyšují se zisky; oživení přechází v konjunkturu v momentě, kdy je v podstatě dosaženo předkrizové úrovně výroby.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 4. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: deprese.