ozbrojený konfliktPoužití ozbrojené síly ve vztazích mezi státy (mezinárodní ozbrojený konflikt ) nebo ozbrojené akce vojenských organizovaných sil, které se vytvořily na území státu, proti vládě (například občanská válka). Pojem mezinárodní ozbrojený konflikt je vymezen v článku 2 a 3 Ženevských úmluv o ochraně obětí války z roku 1949. Patří sem útočná válka a ozbrojená intervence, ozbrojené útočné činy a ozbrojené provokace (například na státních hranicích). – Povahu mezinárodního ozbrojeného konfliktu má i národní osvobozenecký boj proti koloniální a cizí nadvládě. – Pravidla mezinárodního humanitárního práva týkající se ozbrojeného konfliktu, který nemá mezinárodní charakter (občanská válka), byla kodifikována v roce 1977 ve druhém Dodatkovém protokolu k Ženevským úmluvám z roku 1949. Viz také válečné právo; válka.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2002
Autor: -red-