ozářeníLékařství
Lékařství, vnější nebo vnitřní zasažení organismu tokem zpravidla ionizujícího (radioaktivního) záření. Ozáření se využívá v lékařství, k účelům diagnostickým, léčebným, popřípadě výzkumným. Prevence osob přicházejících na pracovišti do styku s ionizujícím ozářenim zahrnuje: a) technickou ochranu (zabránéní úniku, záření ze zdroje), b) osobní ochranu pracovníka (zástěra, rukavice, clona), c) pravidelné lékařské prohlídky pracovníka a kontrolu rizikových pracoviší.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: postradiační syndrom.