oxymetrPřístroj pro měření saturace kyslíku v krvi. Využívá rozdíl absorpce světla o vlnové délce 805 nm a 640 nm v hemoglobinu a oxyhemoglobinu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 9. 2006
Autor: -red-