oxid železitýFe2O,, červenohnědý prášek, v přírodě se vyskytuje jako hematit, který je důležitou rudou pro výrobu železa. Používá se jako červený pigment do nátěrových hmot.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: leštivo, rez.

Reklama: