oxid dusitýChemie
N2O3, kapalina, teplota tání je -102 °C, teplota varu 3,5 °C. Snadno se rozkládá. Oxid dusitý je anhydridem kyseliny dusité.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 9. 2002
Autor: -red-