oxid chloristýCl2O,, bezbarvá těkavá olejovitá kapalina, teplota varu 83°C. Anhydrid kyseliny chloristé, ze které vzniká dehydratací působením oxidu fosforečného.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: