oxid antimonitýSb2O3, při normálních laboratorních podmínkách bezvodá látka, má složení dimeru Sb4O6; teplota tání 656 °C. Bílý, ve vodě nerozpustný prášek, hydratovaný oxid Sb2O3.nH2O je bílá látka gelovité povahy s proměnlivým obsahem vody; amfoterní.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 7. 2006
Autor: -red-

Reklama: