ovsíkBotanika
Arrhenatherum – rod jednoděložných rostlin z čeledi lipnicovitých, víceleté trsnaté pícninové trávy. Známy 3 druhy. V České republice roste jediný druh – ovsík vyvýšený, Arrhenatherum elatius, s dvoukvětými klásky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 8. 2006
Autor: -red-