ověřováníPrávo
Právo, úřední potvrzování pravosti dokladů, které provádí státní notářství. Ověřuje se buď pravost podpisu na listinách, nebo souhlas opisu s originálem. V České republice mohou ověřování provádět někdy národní výbory.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 11. 2006
Autor: -red-

Reklama: