ověřováníLogika, verifikace, zjišťování formální správnosti nebo obsahové pravdivosti dané teorie či hypotézy. Ověřování je buď přímé prostřednictvím praxe, nebo zprostředkované empirickým testováním důsledků vyplývajících z přísné teorie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 10. 2006
Autor: -red-