ovčáctvíŽivočišná výroba
Odvětví živočišné výroby zabývající se chovem ovcí, tj. souborem zootechnických a organizačních opatření zahrnujících pastvu, techniku krmení, rozmnožování, ustájení, ošetřování, odchov jehňat, stříž vlny, dojení a zpracování mléka.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 10. 2006
Autor: -red-