outsourcing[Angličtina], využívání služeb externí firmy například pro vedení účetnictví, správu majetku, stravovací služby apod. Při outsoucingu je běžné přesunutí veškeré zodpovědnosti za funkčnost outsourcingované služby na externí firmu tuto službu provádějící.

Datum vytvoření: 24. 9. 2004
Datum aktualizace: 24. 9. 2004
Autor: -JH-