OulČeský dělnický svépomocný spolek, založený roku 1868 v Praze F. L. Chleborádem. Členy spolku se stávali dělníci, řemeslníci i příslušníci městských středních vrstev. Po vzoru pražského Oulu vznikaly pak obdobné spolky na českém venkově. Část dělníků, sdružených v Oulu, vystoupila již na podzim 1868 proti nepolitickému charakteru spolku a roku 1869 začala přecházet do politicky zaměřených dělnických besed. Oul pokračoval ve své svépomocné družstevní činnosti až do roku 1878, kdy pro hospodářské neúspěchy zanikl.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 9. 2006
Autor: -red-