otvorová vadaKulová vada, sférická vada – vada kulových čoček (zrcadel) způsobující, že bod ležící na ose se zobrazuje jako kruhová ploška. Krajní paprsky svazku totiž po lomu čočkou protínají optickou osu v jiném bodě než paprsky ose blízké.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: čočka, vady.