otvírkový řezHornictví
Hornictví, první řez na skrývce v lomu. Při otvírce lomu je nutno správně rozhodnout o tvaru a úklonu řezu, o počtu otvírkových řezů, o výjezdních plošinách i výsypkových prostorách.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 9. 2006
Autor: -red-