osciloskopElektrotechnika

[Latina + řečtina], elektronický měřicí přístroj umožňující pozorovat na stínítku obrazovky rychlé, zvláště periodicky se opakující elektrické jevy (tvar rezonančních křivek, zkreslení zesilovačů aj.). Dříve se používaly vakuové obrazovky se dvěma vychylovacími systémy, které umožňovaly pohyb stopy paprsku na stínítku ve vodorovném a svislém směru. Každý vychylovací systém měl samostatný zesilovač. Moderní digitální osciloskopy už nemají klasickou obrazovku, ale používají plochých zobrazovačů (LCD, LED, OLED apod.) a před zobrazením signál zpracují a převedou na obraz. Pro zobrazení časových závislostí je osciloskop vybaven tzv. časovou základnou. Špičkové osciloskopy pracují s šířkou pásma až 250 MHz a více. Pro speciální případy se používá osciloskop paměťový (je vybaven paměťovou obrazovkou) nebo osciloskop vzorkovací (umožňuje pozorovat jen periodické průběhy při šířce pásma až několik GHz).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 5. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: polygraf.