ornitologie[ornytologie, řecky ornis, pták], nauka o ptácích, obor zoologie. Studuje anatomii, morfologii, fyziologii, embryologii, ekologii, systematiku, taxonomii, etologii a zoogeografii ptáků. Termín ornitologie zavedl koncem 16. století U. Aldrovandi. Jako vědní obor se začala ornitologie rozvíjet po vydání díla K. Linného. Ptáci jsou modelovým objektem obecně biologických studií, například pro poznání aerodynamiky letu, orientace, biorytmů, role světla v reprodukčním cyklu, pro rozpracování taxonomických metod i pro poznání evolučních procesů. Darwinovy studie byly do velké míry založeny na studiu ptáků. Ornitologie studuje ekologické a historické podmínky rozšíření ptáků i jeho změny, migraci, početnost a dynamiku populací. Studie o rozšíření ptáků se staly základem zoogeografie (F. L. Sclater, A. R. Wallace). Také etologie je založena hlavně na studiu ptáků (K. Lorenz, N. Tinbergen). Poznatky ornitologie se uplatňují při procesech domestikace, při ochraně ptáků a při studiu životního prostředí, kde slouží ptáci jako bioindikátory.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 2. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: superspecies, Walter Černý.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: