ornice



Svrchní část půdy (půdního profilu), která je soustavně obdělávána (proorávána, obracena, kypřena, popřípadě i jinak upravována). Její hloubka je dána hloubkou orby (hloubkou obracení půdy). U hlubokých půd bývá vrstva ornice hluboká 30–40 cm, u mělkých půd 10–15 cm.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: hrobkovací těleso, kypření, odpor půdy, půdní škraloup, skýva, vláčení půdy, vylehčování ornice, zralost půdy.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: