Organizace amerických státůangl. Organization of American States (OAS), mezivládní regionální organizace amerických států se sídlem ve Washingtonu (USA). OAS byla založena v Bogotě (Kolumbie) na 9. panamerické konferenci v roce 1948 (s platností od prosince 1951). Členy organizace jsou všechny americké státy. Cílem OAS je rozvoj spolupráce členských zemí a posilování míru, bezpečnosti a demokracie na americkém kontinentu. Dlouho měly rozhodující vliv v organizaci USA, od 90. let začínají být určující především latinskoamerické země. Hlavními orgány OAS jsou: Valné shromáždění, Poradní zasedání ministrů zahraničních věcí, Stálá rada (velvyslanců), Meziamerická hospodářská a sociální rada, Meziamerický soud pro lidská práva a Generální sekretariát s generálním tajemníkem.

Datum vytvoření: 21. 3. 2001
Datum aktualizace: 21. 3. 2001
Autor: JC

Odkazující hesla: mexická panamerická konference 1945.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: