ordovikGeologie / Paleontologie

[Podle kmene Ordoviků v severním Walesu], geologie útvar starších prvohor v nadloží kambria, v podloží siluru; zavedený roku 1879. Ordovik se dělí na spodní a svrchní; ve starší geologické literatuře byl označován jako spodní silur. Podrobné dělení ordoviku je založeno na studiu graptolitových společenstev.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 7. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: beroun, caradok, Cryptostomata, Eurypterida, Fenestella, Grand Canyon, kambrium, kosou, landeil, lanvirn, prvohory, Pterygotus, Rugosa, silur, skiddaw, Tabulata, tremadok.

Reklama: