optoelektronikaElektronika
[Optotechnyka], obor na rozhraní optiky a elektroniky studující a popisující systémy zpracování a přenosu informace. Jejím základem je interakce elektromagnetického záření a elektricky nabitých částic v pevné látce. Užití optoelektroniky zvyšuje rychlost zpracování informačních toků; dosahuje vysokých hustot záznamu informace v optických pamětech, zvyšuje kvalitu a rychlost přenosu informace. Optoelektronické součástky: polovodičové zdroje koherentního (laserové diody) i nekoherentního (elektroluminiscenční diody) záření, polovodičové detektory, prvky vláknové a integrované optiky i tradiční prvky, například fotonásobiče, fotočlánky, snímací elektronky, obrazovky. Optoelektronické obvody se užívají například jako střídače, vazební členy mezi zesilovacími stupni, zesilovače. Předností optoelektroniky je dokonalá elektrická izolace mezi vstupem a výstupem, přenos signálu v jediném směru a poměrně jednoduchá technika obvodová.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: optické vlákno, polovodičový laser.