OpavskoMísta a oblasti
Historické území v severní části dnešního Moravskoslezského kraje. Původně oblast kmene Holasiců, připojená v 9. století k Velkomoravské říši a v 10. století k českému státu. V 10. století ovládnuto Poláky, definitivně součástí českého státu (Moravy) od doby Břetislava I. Správním centrem území byl v 11.–14. století Hradec nad Moravicí (sídlo kastelána, později opavských knížat). Ve 13. století vznikla města (Opava, Krnov). V 2. polovině 13. století zde měli majetky královna Kunhuta, jihočeští Vítkovci a Bavořovici a biskup olomoucký (Osoblaha, Ostrava). Asi roku 1269 udělil Přemysl II. Otakar Opavsku jako vévodství svému nemanželskému synovi Mikoláši I. Opavskému. Mikoláš získal vládu v Opavsku jen dočasně (1288-1294, 1306-1308), roku 1318 bylo vévodství uděleno jeho synu Mikolášovi II. (†1365). Opavsko se utvářelo jako samostatná země, která byla lénem českého krále. Roku 1336 získali vévodové opavští vládu ve slezském Ratibořsku, postupné sbližování Opavska se Slezskem bylo dovršeno až v 17. století (1659 rozhodnutí opavských stavů). Opavsko byto již ve 14. století dále děleno (Opavsko, Krnovsko, Hlubčicko, ztráta Prudnicka), ve všech samostatných údělech byly zřízeny podle českého vzoru zemské desky. Roku 1464 získali vládu v Opavsku čeští králové, v letech 1491-1501 bylo dočasně v držbě nemanželského syna Matyáše Korvína Jana. Roku 1523 se od Opavska definitivně oddělilo Krnovsko (držba Hohenzollernů). Roku 1623 obdrželi Opavsko v léno Lichtenštejnové. Vratislavským mírem z roku 1742 bylo Opavsko rozděleno a teprve roku 1920 část území okupovaného Pruskem (Hlučínsko) připojena k Československu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Krnovsko.