OndřejNáboženství
†30.7.1223, od roku 1215 pražský biskup. Byl představitel snah českého kléru po samostatném postavení vůči světským feudálům, zejména v případech dosazování a nesazování duchovních správců, rozdělování desátků, uplatňování kanonického práva (volba biskupů a opatů) a hospodářských a soudních imunit. Od roku 1207 pražský probošt, v letech 1211–13 kancléř Přemysla I. Otakara. Roku 1216 zahájil proti králi boj za prosazení církevních požadavků, získal podporu papeže Honoria III. Od počátku sporu žil mimo Čechy. Spor Ondřeje s panovníkem a českou šlechtou byl ukončen kompromisně za zprostředkování papežského legáta roku 1221 (vydáno imunitní privilegium pro pražské biskupství). V roce 1222 vydal Přemysl I. Otakar privilegium pro všechny církevní ústavy v Čechách.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 11. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: papežství, Přemysl I. Otakar.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: