on (to on)[Řečtina, jsoucí, existující], ve starořecké filozofii byla postavena otázka o podstatě a pravém byti proměnlivých jevů a po pravdě jako postižení tohoto bytí na rozdíl od pouhého zdání, mínění nebo klamu. Takto gnozeologicky odlišoval skutečné jsoucno (ontos on) od zdání či klamu sofista Antifon. Platón rozvinul učení o stupňovatelnosti jsoucna, podle něho ideje jsou „bytnější“ než smyslové věci. Podobné myšlenky hlásali novoplatonikové, zejména Proklos. Iracionalistickou podobu učení o „skutečném byti“ podal v novodobé filozofii M. Heidegger svou ideou „ontologické diference“.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: