oktosylab[Latina], osmislabičný verš, v české poezii základní veršový útvar, kolem něhož krystalizují už od středověku ostatní veršové útvary. Na rozdíl od jiných slabičných rozměrů, které se od počátku 15. století sporadicky vedle oktosylabu objevovaly, vytváří oktosylab souvislou vývojovou linii až do současnosti, především jako verš epiky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 11. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: