OhřeToky
Tok v západní Čechách a Německu, levostranný přítok Labe v Litoměřicích, dlouhý 300,2 km, povodí 5613,7 km2, průměrný průtok v ústí 37,94 m3.s-1, specifický odtok 6,76 l.s-1.km-2. Ohře pramení ve Smrčinách v Německu, protéká Podkrušnohorskými pánvemi a jižním úpatím Českého středohoří. Hlavní přítoky jsou zleva Plesná, Libocký potok, Svatava, Rolava, Bystřice, Hutná, Chomutovka, zprava Röslau, Odrava, Teplá, Liboc, Hasina, Blšanka, Čepel. Přehradní nádrže Skalka, Nechranice.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bystřice, Čepel, Chomutovka, Hasina, Labe, Liboc, Libocký potok, Odrava, Plesná, Rolava, Skalka, Svatava, Teplá, Terezínská kotlina.