ohniskoOptika
Fyzikální bod na optické ose optické soustavy, v němž se protínají paprsky rovnoběžné s touto osou před vstupem do soustavy (obrazové ohnisko) či po výstupu z ní (předmětové ohnisko). Ohnisková rovina, rovina vedoucí ohniskem kolmo k optické ose. Ohnisková vzdálenost (obrazová, předmětová), vzdálenost příslušného ohniska od příslušného hlavního bodu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: achromát, koronograf, průvodič.