offenburské shromážděníShromáždění bádenských maloburžoazních demokratů v Offenburgu dne 12.9.1847, kde formulovali vlastní politický program. Proti kompromisu liberálů s monarchií postavili požadavek rovnosti občanů a ustavení federativního spolkového státu, i když se z taktických důvodů nevyslovili otevřeně pro republiku. V třináctibodovém programu žádali mj. zrušení zákonů proti antifeudální opozici, celoněmecký parlament, demokratické svobody, lidovou samosprávu a ochranu pracujících státem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 9. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Offenburg.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: