odstřel zvěřeZpůsob lovu srstnaté i pernaté zvěře jejím usmrcením (střelnou zbraní). Odstřel zvěře se řídí zákonnými předpisy a vyhláškami, početními stavy zvěře, jejím zdravotním stavem a místními poměry tak, aby nedocházelo k ohrožování polního, lesního a rybničního hospodářství. Odstřel zvěře se provádí buď osamělým, nebo společným lovem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 1. 2020
Autor: -red-