oční kouleBulbus oceli – orgán zraku uložený pohyblivě v očnici v polštáři z tukového vaziva. Pohyby oční koule ovládají okohybné svaly. Oční koule je složena: a) z povrchové vazivové vrstvy, kterou tvoří bělima a průhledná rohovka, b) ze střední vrstvy obsahující cévnatku, řasnaté těleso a duhovku; c) z vnitřní vrstvy světločivé sítnice. Obsahem oční koule je v zadní části s k l i v e c , v přední části je na řasnatém tělese zavěšena č o č k a oční. Před čočkou uložená duhovka rozděluje přední část oční koule na přední a zadní komoru oční, které jsou vyplněné komorovou vodou.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 10. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: bělima, cévnatka, cévy, duhovka, oční víčko, oko, řasnaté těleso, sítnice, tlak, trichiáza, Uveitida.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: