obrys kolejového vozidlaMěstská doprava
Mnohoúhelník v rovině kolmé k ose koleje, ohraničující řez prostorem, který vozidlo při jízdě nesmí přesahovat. Obrys kolejového vozidla musí být s potřebnou tolerancí uvnitř průjezdního průřezu: ověřuje se obrysnicí (pomůcka ke kontrole naložených železničních vozů).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 11. 2000
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: