obléhací prakyVojenství
Mechanické válečné stroje používané k boření pevnostních objektů ve starověku a středověku. Existovaly tři typy jejich konstrukce: a) stroje založené na rotačním momentu dvojzvratné páky (příčné břevno, kolem něhož se otáčelo vrhací rameno, zakončené na kratší straně závažím; delší stranou vrhalo kamenné koule), patřily k nim blydy, mangany; b) stroje pracující na základě pružnosti dřeva či kovu, například balisty. Na stejném principu jednoramenné praky a šípomety; c) torzní praky, střela byla vymršťována v důsledku torzních vlastností organických látek (žíně, šlachy), patřily k nim monagkony, euthythonony, onagry.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: onager, prak, zbraně střelné.