oběhAstronomie, oběh siderický je pohyb, který planeta vykoná za siderickou oběžnou dobu, po jejímž uplynutí se vrátí do téhož místa na obloze vzhledem ke hvězdám. Oběh synodický je pohyb, který planeta vykoná za synodickou oběžnou dobu, po jejímž uplynutí se vrátí do téže polohy vzhledem ke Slunci. Synodický oběh planety, která je k Slunci blíže než Země, je delší než oběh siderický. U planet vzdálenějších je tomu naopak.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 6. 2006
Autor: -red-

Reklama: