obalečovitíZoologie

Tortricidae – čeleď drobných motýlů. Housenky žijí mezi svinutými listy, v plodech a pupenech rostlin. Je známo asi 4500 druhů. V České republice žije přes 400 druhů. Někteří obalečovití jsou vážnými škůdci v zemědělství a lesnictví. Obaleč jablečný, Cydia pomonella, působí červivost jablek. Housenky obaleče dubového, Tortrix viridana, škodí na rašících dubech. Housenky obaleče modřínového, Zeiraphera diniana, poškozují v našich podmínkách smrky, v Alpách působí škody na modřínech. Škůdcem jedle je obaleč jedlový, Choristoneura murinana. Červivost švestek působí housenky obaleče švestkového Cydia funebrana. Ve dřevě a lýku ovocných stromů škodí obaleč meruňkový, Ernarmonia woeberiana. Na vinné révě patří k nejvážnějším škůdcům obaleč révový, Sparganothis pilleriana.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 7. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: motýli.Reklama: