novoslovanstvíPolitologie
Neoslavismus – politický program slovanských národů začátku 20. století Navenek vystupovalo především s ideou všeslovanské hospodářské a kulturní spolupráce. Oproti tradičnímu panslavismu (panrusismu) vyzdvihovalo heslo rovnoprávnosti jednotlivých slovanských národů a respektování jejich dosavadního státoprávního postavení. Konečným cílem novoslovanství bylo ovšem dosáhnout provedením rusko-polského vyrovnání a zvětšením podílu slovanských národů na správě a politice rakousko-uherské monarchie sblížení Ruska s Rakousko-Uherskem. Silné slovanské Rakousko-Uhersko, opřené o Rusko, se pak mělo stát hrází proti pangermanismu německé říše. Zároveň s nutností jednotného postupu Slovanů proti německé expanzi obráželo novoslovanství velmocenské zájmy carského Ruska i snahy českého kapitálu o hospodářské ovládnutí méně vyspělých slovanských zemí. Za vlastního tvůrce novoslovanství je pokládán K. Kramář. Novoslovanství bylo manifestováno na slovanských kongresech v Praze (1908) a v Sofii (1910). Střetnutí stanovisek buržoazie slovanských národů k anexi Bosny a Hercegoviny roku 1908 a hlavně nezměněný kurs carské politiky vůči Polákům ukázaly záhy nereálnost celého programu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 7. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: panslavismus.

Reklama: