NoaillesŠlechta

[Noáj], francouzský šlechtický rod z Limousinu známý od 12. století, od roku 1663 vévodové. François de Noailles, *1519–†1585, vyslanec v Benátkách a Cařihradě, autor pamětí. Anne Jules de Noailles, *1650–†1708) hrabě d'Ayen, maršál. Louis Antoine de Noailles, *1651–†1729, od roku 1695 arcibiskup pařížský a od roku 1700 kardinál, podpořil jansenistu Quesnela, ale nezabránil zničení kláštera Port-Royal. Adrien Maurice de Noailles, *1678–†1766, maršál, Filipem V. jmenován španělským grandem, za válek o dědictví rakouské byl poražen roku 1743 u Dettingenu, v letech 1743–1745 ministr, autor pamětí.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 12. 2021
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: